Auto Train Brain çözümü, Klinik seviyede etkili

Analiz ve sentez becerisi üzerine

Üstün zeka tanısı alan bir çok çocuk, üstün olduğu alan matematik ve fizik ise, daha çok sol arka beynini kullanmakta olduğu bilinmelidir. Sol arka beyni kullanmanın getirdiği avantajlar, güçlü bir okuma becerisi, semantik belleğin iyi kullanımı, ve görsel/uzaysal hafızadır.

Bu çocukların olayları analiz becerisine ve problem çözme becerisine hayran kalabilirsiniz. Onlar sınıfta ilk olarak konuyu anlayan kişi olabilirler, problemin ilk çözümünü bulan, karmaşık matematik denklemlerin içerisinden çıkan kişi olabilirler. Fizik kurallarını çok iyi anlayıp onları kullanarak olayları çözümleyebilirler. Bitmez tükenmez bir evreni algılama ve çözme merakları vardır.

Analiz becerisi iyi olan üstün zeka çocukların eğer iletişim becerileri o kadar de iyi gelişmemişse, öğrendiklerini etrafa yansıtma, başkalarına anlatma, daha önce öğrendikleri arasında ilişki kurma ve yeni bir kavram ortaya atma becerileri geriden gelebilir. Sentezleme becerisi, bir kişinin öğrendikleri üzerinden, akışkan zekasını kullanarak yeni bir sonucu ortaya çıkarmasını sağlar.

14 kanaldan yapılan nörogeribildirim, bize analitik üstün zekaların sentezleme becerilerini artırmakta, bütünü görmelerinde yardımcı olabilir.

Üstün zekaların başka negatif özellikleri, kolay irrite olmaları ve olayları hızlı algıladıkları için zaman içerisinde aşırı kaygı ve anksiyete geliştirmeleridir. Nörogeribildirim, üstün zekalarda olan bu negatif özellikleri sağaltır ve onların duygu durumlarını sabitlemesine yardımcı olur.

Bu konuda, şu anda evde uygulanan nörogeribildirim yöntemleri arasında en yetkin ürün olan ve klinik olarak başarısı kanıtlanmış Auto Train Brain’in başarısına, kendisi de bir üstün zeka olan Dr. Günet Eroğlu’nun, 200 seans nörogeribildirim sonrasında , güçlü analitik zekanın getirdiği konfor alanından çıkıp, 1 tez, 7 makale ve bir kitap yazması, Üniversitede 3 ders vermesi ve yenilikçi bir yazılım algoritması geliştirmesi örnek olarak verilebilir.

Related Posts