Auto Train Brain çözümü

Öğrenme bozukluğu -Auto Train Brain Nasıl Çalışır?

Auto Train Brain’in ana ürünü olan EEG (beynin elektriksel aktivitesinin ölçülmesi ve kaydedilmesini sağlayan yöntem) başlığımız ve ona bağlı olan patentli yazılımımız disleksili çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Temel amacı, disleksili kişilerin okuma becerilerini güvenilir bir şekilde geliştiren evde uygulanabilen bir terapi sağlamaktır. Başlığın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek beynin ana bölgelerini ve işlevlerini gösteren aşağıdaki diyagramdan yararlanabilirsiniz.[Auto Train Brain içinde yeralan ve sayısal sonuç veren EEG temelli nörogeribildirim protokolünü aşağıda bulabilirsiniz:

• Normal seviyenin üzerindeyse, beyindeki Broca bölgesindeki (konuşmadan sorumlu) teta dalgalarını azaltın;

• Normal seviyenin üzerindeyse, beyindeki Wernicke bölgesindeki (dil anlamasından sorumlu) teta dalgalarını azaltın;

• Sol hemisferde teta dalgalarının maksimum frekans güç bantlarına sahip kanalları bulun ve teta’yı azaltın; ve

• Sağ yarıkürede teta dalgalarının maksimum frekans güç bantlarına sahip kanalları bulun ve teta’yı azaltın. Burada bahsi geçen teta dalgaları beyinin aktif tuttuğu beş dalgadan biridir. O sırada ne yaptığımıza bağlı olarak, bazı beyin dalgaları beynin bazı bölgelerinde daha aktif olacak, diğerleri ise diğer alanlarda daha az aktif olacak, ancak hiçbiri kendi başına “kapalı” olmayacaktır. Teta dalgaları 3.5 ila 8 Hz arasındadır ve çoğunlukla hayal gücü, düşünme ve uyku ile ilgilidir. Örneğin, çok fazla enerji harcayan bir iş ya da görevi bitirdiğimizde, rahatladığımız ve hayal gücümüzün uçmasına izin verdiğimizde Teta dalgaları beynimizde kontrolü ele geçirir.

  • Teta dalgalarının yüksek olması, bir depresif bozukluk ya da dikkat eksikliği ile ilişkili olabilir.
  • Düşük olması ise anksiyete, stres ve düşük duygusal öz-farkındalığa karşılık gelir.

Bu blog yazımızdaki bilgiler yeni yayımlanan makalemizdendir.

Related Posts