Auto Train Brain çözümü, Disleksi, Disleksi neden olur?, Disleksi tanısı, Dislekside görsel algı, Dislekside işitsel algı, Klinik seviyede etkili

Auto Train Brain : Öğrenme Bozukluğu nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Çocuğun okula başlaması ile anlaşılan, zeka normal ve normal üstü olmasına ragmen, okuma, yazma, dinleme, düşünme, konuşma, harfleri seslerle eşleme, matematik hesaplama, organizasyonda güçlükle kendini gösteren, sözlü/yazılı dili anlama ve/veya kullanmayı içeren temel süreçlerin birinde ya da birkaçında bozukluk anlamına gelmektedir. Özel öğrenme bozukluğu şu başlıklar altında kendini gösterebilir:

 • Okuma Bozukluğu (Disleksi)
 • Yazma Bozukluğu (Disgrafi)
 • Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)
 • Organizasyonel becerilerde güçlük (Dispraksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün Belirtileri Nedir?

 • İşitsel ve görsel algılama, tanıma, hatırlama, sıralama becerilerinde zayıftır.
 • Dalgındır, sakarlıkları vardır.
 • Aşırı hareketli olabilir.
 • Dikkatini toplayamaz.
 • Sınırlı bir sözcük dağarcığına sahiptir.
 • Okumayı öğrenirken, akıcı okurken zorluk yaşar.
 • Okuduğunu anlamakta ve ifade etmekte zorlanır.
 • El yazısı okunaksızdır.
 • Yazılı anlatımda cümleleri kısa, bozuk ve oldukça basittir.
 • Matematik ifadelerini işleme dönüştürmekte zorlanır.
 • Sıralamada zorluklar yaşar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Ne Sıklıkta Görülür?

Yapılan bilimsel çalışmaların azlığı nedeni ile Türkiye’deki oran tam olarak bilinmemektedir. Ancak, ABD’de okul çağı çocuklarının yaklaşık %10’unda özgül öğrenme güçlüğü olduğu bilinmektedir. Ayrıca cinsiyet farkına göre dağılıma baktığımızda erkeklerde kızlardan 3-5 kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Özgül Öğrenme Güçlüğü’nün oluşumunda yaklaşık olarak 15 teori bulunmaktadır. Bunların arasında günümüzde en çok geçerli olarak görüleni, anne ve/veya babada genetik olarak yatkınlık bulunması, annede otoimmun hastalıklardan birisinin varlığıdır (diyabet, PCOS, MS, tiroid). Disleksi, gelişimsel bir durumdur, anne karnında fetüs gelişirken oluşmaktadır. Bu çocuklarda alerjilerin görülme sıklığı daha fazladır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Özgül öğrenme güçlüğü 1970’li yıllarda, tıbbi gereklilik ve hastalık sınıfından çıkarılmıştır. Tanı 7 yaşından önce konulmaz. Çocuk 2. sınıfı tamamladıktan sonra, zekası normal ve normal üstü olmasına ragmen, okuma ve yazma becerileri yaşıtlarına göre geriden geliyorsa, tanı için okullardaki rehberlik hizmetleri tarafından psikiyatriye yönlendirilmektedir. Psikiyatri tanıyı gerekli testleri yaparak koymakta ve çocuklar özel eğitim ve rehabilitasyona yönlendirilmektedir. Çocuğun güçlü ve gelişmesi gereken zihin becerileri belirlenir ve gelişmesi gereken yönleri desteklenir.

Auto Train Brain özgül öğrenme güçlüğü semptomlarını nasıl azaltmaktadır?

Özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış olan çocukları doktor gözetiminde, evde Auto Train Brain ile aletli beyin jimnastiği yapmaya yönlendiriyoruz. Evde, herhangi bir yan etki oluşturmadan uygulanan eğitim, yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde, çocuğun hayatına olumlu yansımalar başlatmaktadır. Öncelikle, okuma hızları artmakta, okuduklarını anlama becerileri yükselmektedir. Bunun yanı sıra, fonetik farkındalıkları artmakta ve genel olarak öğrenme becerileri artmaktadır.

Related Posts