Auto Train Brain çözümü, Klinik seviyede etkili

Auto Train Brain vücudun içerisine girmez ve kişisel bilgilerinize saygılıdır

Coronavirüs yüzünden evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız bu günlerde, bir de Corona’dan bizi koruyabilecek aşıların içine yüklenebilecek biosensörler, ekonomik sistemin değişmesi ve digital paraya zorunlu geçilmesi gibi ileri teknolojinin kötüye kullanımı ile ilgili duyumlar gelmeye başladı.

Teknoloji tek başına iyi veya kötü değildir, onu iyi veya kötü yapan teknolojiye kimin sahip olduğu ve ne amaçla kullandığıdır. Internet teknolojileri  ve  sensor teknolojileri son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişme gösteriyor. Geliştirilen biosensorler insan vücudundan sıcaklık, nem, EEG, ECG gibi verileri okuyor. Eskiden bir düğme büyüklüğünde ve invazif olmayan bu sensörler, en son teknolojik gelişmelerle birlikte, 5 mikro metre kadar, yani toplu iğne başından küçük bir halde üretilebilir oldular  ve  bir şırınga ile kana zerkedilebiliyorlar.  Kanımızda dolaşan sensörler, vücutla ilgili verileri Bluetooth, 5G gibi teknolojilerle cep telefonlarına aktarabiliyor.  Teknoloji bu verilerin toplanmasını sağlıyor, ancak insandan toplanan verilerle ne yapılacağı asıl önemli olan konu. Bu teknoloji kendi başına iyi veya kötü olarak adlandırılamaz. Ancak onu kimin, hangi amaçla kullandığına göre sınıflandırılabilir.

Eğer bu teknolojiyi insanlara bir ID vermek için kullanır, sağlıklı olanları hasta olanlardan ayırmaya, hasta olanları da yoketmek amacıyla kullanırsanız, bu teknolojinin kötüye kullanımı olur. İnsanlara 1000 USD aylık maaş bağlama vaadiyle ve Corona Virüse karşı aşılamak için bu teknolojiye geçirirseniz ve onları izleyip kontrol ederseniz etik bir şey yapmamış olursunuz. İnsanın bağımsızlığına, vicdanına, yaratılışına ve fıtratına uygun olmaz.

Aynı teknolojiyi vücutta hasta olan organı erken tanı ile belirleyebilmek, yalnız yaşayan yaşlı insanların vücut ritmlerindeki değişimleri, kalp krizini anlayabilmek ve uygun tedaviyi önermek, otistik çocukların nörogeribildirimle bilişsel performanslarını artırmak için kullanırsanız teknolojiyi iyi yönde kullanmış olursunuz.

Auto Train Brain olarak biz de invazif olmayan yöntemle (şu an için düğme büyüklüğünde elektrodlarla) EEG verisi okuyoruz. Bluetooth ile cep telefonuna aktarıyoruz ve wi-fi bağlantısı kullanarak bulutta saklıyoruz. Öncelikle, kişinin ID’sini belli edecek herhangi bir bilgi (TCKN, ad, soyad, email v.s.) tutmuyoruz, sadece kişinin kendisinin belirlediği bir kullanıcı tanımlanıyor ve bu userid facebook, google gibi herhangi başka bir hesapla ilişkili olarak tutulmuyor.

Satış fatura bilgilerini paraşüt muhasebe sistemi üzerinde tutuyoruz, ve buraya girilen fatura bilgileri mali olarak zorunlu toplamamız beklenen bilgiler. Fatura ve satış bilgileri ile kullanıcı bilgilerini entegre tutmuyoruz. Yani fatura bilgilerinden herhangi bir şekilde kullanıcı bilgilerine erişmek mümkün değil.

Auto Train Brain ile okuduğumuz EEG verilerini işleyerek disleksili ve otizmli çocukların yavaş dalgalarını azaltacak şekilde nörogeribildirim yapmak ve daha sonra aktivite bilgilerini raporlamak amacıyla kullanıyoruz. Userid bazındaki EEG aktivite verileri, sadece ilgili doktor ile gerektiğinde paylaşılmaktadır.

Auto Train Brain sistemi Türkiye’de ve Türk fonları ile geliştirilmiştir, patentimizi hem Türkiye hem de dünyada almış bulunuyoruz. İleride, EEG okuduğumuz başlığı daha yeni sensor teknolojileri ile kendimiz üretir duruma gelmek istiyoruz. Kullanıcılarımız, 3-6 ay kullanımdan sonra çocuklarındaki ilerlemeyi gözleri ile görüyorlar. Ürünümüz kullandıkça kişiyi sağaltmakta ve bağımlılık yaratmamaktadır.

Auto Train Brain, teknolojiyi insanların daha iyi olması için, kişisel verileri koruyarak ve gözeterek, insanın fıtratına saygı göstererek kullanmaktadır ve beyin sağlığı gibi oldukça zorlu bir alanda başarılı sonuçlar üretmektedir.

Bu kapsamda, teknolojinin iyi ve insan hayatına faydalı bir şekilde kullanımına örnektir. İnsanlara şifa olması için, insanın daha kaliteli bir hayatı olması için üretilmiştir. Hayatı boyunca çeşitli sıfatlar takılan, ötekileştirilen, azarlanan disleksili ve otizmli çocukların insan fıtratına uygun olarak tedavisini üstlenmiş ve onları topluma kazandırıcı, bilişsel fonksiyonları artırıcı, davranış problemlerini azaltıcı, normallere yaklaştırıcı pozitif etkiler oluşturmaktadır.

Bir gün, hepimiz Coronavirüs’ten bizi kurtaracak herhangi bir aşı, teknoloji, ilaçla sınandığımızda, öncelikle bakmamız ve test etmemiz gereken konu,  teknolojinin kim tarafından üretildiği ve kime/hangi amaca hizmet ettiği olmalıdır. Eğer çözüme ulaşmak için ödeyeceğimiz bedel, sadece ürünün fiyatı ise ve ödenebilirse o zaman kullanılabilir bir çözümdür.

Related Posts