Disleksi neden olur?, Disleksi tanısı

Beyindeki fonksiyonel bağlantılar

İnsan beyni oldukça komplike bir organ. Bu organın işleyişi, beyindeki bazı yolaklar üzerinden elektrik akımı oluşması ve geçmesiyle oluşuyor. Daha çok ateşlenen yolaklar, daha çok birbirine bağlanıyor ve iletişimi güçleniyor.

Beyindeki bazı yolakların işleyişindeki bozukluklar dar kapsamlı kalabilir, sadece bazı fonksiyonların yerine getirilmesini etkileyebilir. Beynin genel olarak işleyişinde bir sorun olmayabilir. Akışkan zeka olarak adlandırdığımız, beynin dil işleme bölgelerini içermeyen, sözsüz anlama ve biliş seviyesinin tam olması insanın zekasını normal ve üstü yapar.

Örneğin dislekside, sol temporal bölgede bir fonolojik işleyiş farklılığından bahsedilmektedir. Beynin bu bölümü, sözel olarak ifadeyi etkileyeceği gibi semantik bilginin işlenmesi ve depolanması faaliyetleri de etkilenebilir. Ancak bu faaliyetlerin etkilenmesi akışkan zeka üzerine negatif tesirde bulunmaz. Yani, bu kişiler, bilgi temelli olmayan, yaratıcılığı yüksek olan iş sahalarında çok başarılı olabilirler.

Otizmde, sağ dorsal yolaklarda bir iletişimsizlikten ve santral bölgede farklılıktan bahsedilir. Otizm bu sebeple, okuma temelli işlevleri etkilememiş gibi gözükürken, konuşma, iletişim, motor hareket ve sosyalleşme ipuçlarının yakalanmasını etkiler gözükmektedir.

Bu tarz beyinlerde, bazı fonksiyonel iletişim ağlarının farklılığından bahsedilmesinin yanısıra, beyin yavaş dalga hareketine sıkışıp kalmış olabilir, veya tam tersi bazı zamanlarda aşırı hızlanmış olabilir. Aşırı yavaşlama ve aşırı hızlanmanın arkasında, strese bağımlı olarak artan enflamasyon yatar.

Nörogeribildirim eğitimi, beyindeki nörotransmitter dengesinin kurulmasını sağlayarak, beynin aşırı yavaşlaması ve hızlanması arasındaki gitgelleri azaltır ve gelişmemiş fonksiyonel bağlantıların kurulmasına yardımcı olur.

Gelişmesini tamamlayan beyinde, fonksiyonel bağlantılar uygun şekilde kurulmuş ve aşırı yavaşlama ve hızlanma etkileri kontrol altına alınmıştır.