Auto Train Brain çözümü, Disleksi, Disleksi neden olur?

Beynin Entropisi

Evrende entropi sürekli artmaktadır. Evrenin bir hiçlikten başlayıp bir patlama ile sürekli genişlediği bilinmektedir. Entropinin artışı, kaosun artışı olarak tanımlanabilir. Bilgi teorisine göre de kaos ne kadar fazlaysa bilinç o kadar yüksektir. Dislekside entropi normallere göre daha düşük ölçülmektedir, otizmde ise entropi daha fazla olarak ölçülmektedir. Dislekside entropi normallere göre daha az olarak ölçülmesine ragmen, bu kişilerin zeka düzeyi normal ve üzeridir. Otizmde ise yaşa göre öncelikle çok hızlı bir gelişme, daha sonra bu hızlı gelişmenin getirdiği yan etkiler mevcuttur.

Günümüzde bu beyin durumlarının daha sık görülmesinin sebebi, gezegenin/evrenin entropi artışı, ısıl enerjisinin artışı olabilir, GDO’lu ürünler, annenin hamilelikte stresi olabilir. Evrenin karmaşıklığı, uyaranların fazla oluşu arttıkça, normalin de genetik mutasyonlarla çeşitlenmesi ve farklılaşması muhtemeldir.

Eğer insanın yaşam kalitesini etkileyen bir şikayeti varsa, düzeltilmesi gereken bir sorundan bahsedilebilir. Eğer farklı beyin durumları, kişinin yaşam kalitesini, topluma uyumunu zora sokuyorsa, normale yaklaştırılması kişi için olumlu olabilir. Normal koşullar altında, kişinin yaşam süresi boyunca, beynin iki yarıküresi arasındaki farkın azaldığı, beynin enerjiyi daha verimli kullanmaya başlayarak, dar alanda bağlantısallığı, dolayısı ile entropiyi artırdığı ve verimi yükselttiği izlenir. Normal bir beyin, performansının doruğuna 25-30 yaş arasında ulaşır. Daha sonra ise kimi beyinde fonksiyonel bağlantılanma yavaş yavaş düşer, yaşlılık ve demansla ilgili sorunlar başlar. Kimi beyinlerde ise entropi artışına devam eder. Entropinin sürekli artması farklı yaş/zeka grupları için farklı problemler oluşmasına yol açabilir.

Zekanın farklı boyutlarda çok farklı ölçülmesi (örneğin: işitsel zekanın görsel zekanın önünde gitmesi, matematik zekanın sözel zekanın önünde gitmesi) de insanın sürdürülebilirliğini negatif olarak etkileyen durumlardır. Her tür zekayı birbirine eşitleyici eğitim alınması, kişinin hayatta kalma becerilerini artıracaktır.

Nörogeribildirim, kişiye yaşam boyu gerekli olduğu zamanlarda ilaçsız bir çözüm olarak destek olmaktadır. Beynin oluşumu sırasında oluşan farklılıkları birbirine yaklaştırmakta, yaşam becerilerini ve sürdürülebilirliği artırmaktadır.

Entropinin artışı

Related Posts