Auto Train Brain çözümü, Disleksi tanısı

Disleksi eğitimi için 7 yaş çok geç

Bir çocuğun hayatında 7 yaşın çok büyük bir önemi var. Bu yaşta çocuk artık aile içindeki rahat hayatından, ve ana okulundaki sevgi dolu renkli yaşamından, kuralların olduğu ve belli şeyleri öğrenmesi gereken okul hayatına geçmektedir. Okula hazır olabilmek için çocuğun dikkatini en azından 10 dakika belli bir işe odaklayabilmesi, tuvaletini tutabilmesi ve kendi kendine yapabilmesi, komut alması, kalem tutabilmesi, ince motor becerilerinin gelişmiş olması, hafızasının yeterli düzeyde gelişmiş olması gereklidir. Psikologların ve eğitimcilerin belirlediği kriterlere uygun olarak erken okur yazar olabilmeleri gerekir.

Disleksi tanısını düşündürten sebepler

Eğer çocuğunuzda öğrenme güçlüğünün olduğundan şüpheleniyorsanız, çocuk 7 yaşına gelene kadar beklemek ona yapılacak en kötü işlerden bir tanesidir. Çünkü, beyin plastisitesi çocuk ne kadar küçükse o kadar hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya açıktır. Ayrıca, 7 yaşında okula başlayan çocuk için o yıl çok zorludur. Okulda pek çok yeni virus ve bakteri vardır, evden çıkıp okula başladığı ilk aylarda çocuğun bağışıklık sistemi gelişmeye çalışır, sık hasta olur. 2-3 ayda okumayı sökmesi gibi bir baskı vardır omuzlarında, akranları kadar hızlı bir şekilde okumayı sökemeyen çocuğun özgüveni ve arkadaşlık ilişkileri yavaş yavaş yıpranmaya başlar. Anne ve baba, okuldan gelen şikayetlerle birlikte, çocuğun üzerinde daha çok baskı kurmaya başlar, bu da ek stres oluşturur. Halbuki disleksi, stres kaldıramayan bir durumdur.

Disleksi tanısı 8. yaşın sonuna kadar konmaz, bu durumda çocuğun bu sorunu ivedilikle aşması için  1.5 yıl kaybedilir. Okulla beraber disleksi eğitimi işleri daha da zorlaştırır, çünkü çocuk hem kendisinde farklılık olduğunu ve okula uyum sağlayamadığını sezmektedir, hem de aile içinde yaşanan stres ve çaresizlik giderek büyümektedir.

Disleksi olabileceğini düşündürten erken aşama belirtiler vardır. Konuşmanın gecikmesi, adını duyunca dönüp bakmaması, üstünü giymede güçlük, uyku düzeninde sorunlar, korku ve kaygıların fazla oluşu, oyun kurma becerisinde ve sürdürmede güçlükler, alerji ve astım çocuğun gelişiminde problem erken aşamada göstermektedir.

7 yaş öncesi disleksi tanısı

Auto Train Brain, 2 dakikalık EEG ölçümü ve yapay zeka algoritması ile 7 yaş öncesinde çocukta disleksi olup olmadığını ölçebilmekte, eğer çocuğun gelişimsel sorunu olduğu konusunda saptama yapılırsa, psikiyatristlere tanı için yönlendirilebilmektedir.

Related Posts