Auto Train Brain çözümü, Disleksi eğitimi

Disleksi eğitimi konusunda yapılacaklar

Disleksi eğitimi nasıl daha iyileştirilebilir?

Çocuğun gelişimini etkileyen en önemli durumlardan birisi disleksidir. Çocukların dikkati 7 yaşına gelmeden önce en azından 10-15 dakika bir oyuna konsantre olacak kadar olmalıdır.  Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar dikkatlerini toplamanın yanısıra okuma ve yazmada güçlük yaşarlar. Aslında bu çocukların zekası normal ve normal üstü olmasına ragmen, öğrenme bozuklukları vardır. Yaşıtlarına göre daha geç, veya daha farklı yollardan öğrenmektedirler. Disleksi belirtileri, harfleri öğrenmede, okuma  ve yazmada güçlük, günleri, ayları ve mevsimleri sıralamada güçlük, matematik işlemleri yapmada güçlük, organizasyon becerilerinde güçlük olarak karşımıza çıkar.

Disleksi tedavisi anlamında kesin bir çözüm bulunmamaktadır. 1970’li yılların başında disleksi, tıbbi tedavi kapsamı dışına çıkarılmıştır. Disleksi eğitim ve nörogeribildirim ile tedavi edilmektedir.

Özel eğitim, öğrenme güçlüğündeki en önemli ve etkili tedavi yöntemidir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar akranlarıyla aynı anda ve aynı düzeyde belirlenen hedeflere ve kazanımlara ulaşamayabilirler. Bu nedenle öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar okul eğitimi dışında destek eğitimine ihtiyaç duyarlar. Okul dışında verilen bu destek eğitimi okulda verilen eğitimden farklı olduğu ve ülkemizde yalnızca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için özel bir okul bulunmadığı için bu çocuklar dışarıdan destek eğitimi alırlarken aynı zamanda normal bir okulda eğitimlerine devam etmelidir.

Disleksi eğitimi hangi algıların geliştirilmesini hedeflemelidir?

Disleksili çocukların eğitimlerinde önemli olan işitsel, dokunma, görsel gibi algıların geliştirilmesi, dikkat sürelerinin arttırılması, belleğin kuvvetlendirilmesi ve motor becerilerinin geliştirilmesidir. Bu sebeple destek eğitim programı bu becerilerin kazandırılması ya da geliştirilmesi için gerekli olan eğitim metodlarını ve etkinliklerini içerir. Aynı zamanda destek eğitim programında okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin ve düşünme süreçlerinin gelişimlerinin desteklenmesi de yer almaktadır. Auto Train Brain, nöronlar arasında sinaps bağlantılarını güçlendirerek özel eğitim programlarının etkinliğini artırmaktadır. Auto Train Brain eğitimi alan çocukların özel eğitim gereksinimi, 2 yıldan 6 aya inebilmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar aynı zamanda özgüven problemi de yaşarlar. Dislektik çocukların eğitimi dışarıdan bir destek eğitim programı ile desteklenirken disleksinin duygusal ve sosyal gelişim alanlarına olumsuz etkileri ise bir uzman kontrolünde gerçekleşen psikolojik yardım ile takip edilmelidir. Ayrıca öğrenme güçlüğü eğitimi süresince aile desteği ve ilgisi büyük önem taşır.

Related Posts