Disleksi

Disleksi harcaması

Türkiye’de öğrenme güçlüklerinin tedavisi için ailelerin ek aylık harcama meblağı yaklaşık olarak 2500 TL’dir. Eğer çocuk tanı almışsa, 600 TL/ay’a tekabül eden eğitim masrafı devlet tarafından karşılanmaktadır. Aileler, çözüm olarak dikkat artırıcı ilaç tedavisi, özel eğitim, ek ders materyali, nörogeribildirime yatırım yapmaktadır. Tedavi harcamalarının %61’i ailelerin sırtındadır.

26 yaşında iyi eğitim almış bir disleksili genç 15,000 TL/ay kazanabilecekken, özel eğitim almamış disleksili bir genç, ancak 5,000 TL/ay kazanabilmektedir. Bunun sebepleri arasında, iş başvurusunun iyi bir eğitim almadığı için geri çevrilmesi, işin gerekliliklerini yerine getirememesi, iş yerine sosyal olarak uyum sağlayamaması, kriz anında ilk işten çıkarılacaklar arasında olması, kurallara yeterince uyum sağlayamaması sayılabilir.

Related Posts