Disleksi eğitimi

Disleksi için PREP eğitimi nedir?

PREP çocukların seçilmiş bilgi işlemleme becerilerini ve kelime okuma-kodlama becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Tekrarlama, kategorizasyon, performansını gözlemleme, tahmin etme, tahmini kontrol etme, kelimeyi seslendirme ve sesleri harmanlama PREP’in tüm görevlerinin bütünleyici parçalarıdır. Öğretici tarafından direkt öğretilmesindense, PREP öğrencilerin bilişsel işlemlemelerin altını çizen çalışmaları anlamalarını sağlar. Buna çalışmalar sırasında neler yaptıklarını tartışarak ulaşılıyor. Bu yolla tümdengelimsel kural öğrenimindense tümevarımsal sonuca ulaşma ve içselleştirme kendiliğinden oluşur.

İyileştirme programının ilk kısmı öğrencilerin gerektiğinde ardıl ya da eş zamanlı işlemleri kullanmalarını destekleyen görevler içerir. “Global” görevlerde amaç öğrencilerin geniş çaplı olarak işlemleri öğrenmesi ve kendini geliştirmesidir. Bu okuma ile direkt alakalı olan “köprü” görevinden önce gelir. Bu alıştıma görevleri çocuklara hedeflenen bilişsel işlemleri kullanmları, keşfetmeleri ve stratejileri içselleştirmeleri için yapılandırılmış bir deneyim sağlar.

Bir görevde çok fazla zaman harcanmaması ve görevlerin yapılarının değişken olması nedeniyle aktarma oluşur. “Ana Yol Aktarması” (Salomon ve Perkins, 1989), bir aktarma prensibidir ve Das ve meslektaşlarının 1995’de yaptığı araştırma da kanıtladığı üzere, programın “Köprü” görevlerinde oluşur. “Global” görevler, deneysel çalışmalarda da gösterildiği gibi (Das. et.al, 1995; Das., Naglieri ve Kirby, 1994, bölüm 9-10.) programın etkili olması ve kelime çözme becerilerinin artması için programın önemli parçalarıdır.

Prep iyileştirme programı 8 görevden oluşur, her biri bir global-işlemleme egzersiz formu ve müfredata uygun bir köprü görevlerinden oluşur. Global görevler okuma içeriği barındırmaz, ancak ardıl işlemleme ve eş zamanlı işlemleme gibi stratejileri geliştirmek için yapılandırılmış alıştırmalar yapmayı sağladığı gibi stratejileri geliştirmek için yapılandırılmış alıştırmalar yapmayı sağladığı gibi planlama ve dikkati arttırmaya da yardımcı olur. Köprü formu Global formla aynı bilişsel taleplere sahiptir ancak içinde harfler ve harflerin kombinasyonunu barındırır.

Her görev üç zorluk derecesi barındırır; kolay olan bölüm öğrencinin göreve alışmasını ve eğitim programından neler beklemesi gerektiğini öğrenmesini sağlar. Daha zor olan bölümler kolay olan bölümün üzerine kurulmuş kompleks görevler içerir. Çocuğun ilerlemesine göre, tipik bir program 12 haftada 15-18 saat eğitimi gerektirir. Her oturumda bir uygulayıcı PREP’i dört öğrenciye uygulayabilir.

Bilişsel işlemleme görevleri aracılığıyla PREP öğrencilere strateji geliştirerek kelime özümleme için gerekli olan bilişsel işlemleri anlama olanağı sunmaktadır. Fonetik becerilerin direkt çalışılması yerine okuma güçlükleri olan çocuklar okuma için gerekli bilişsel işlemleri programın ilk kısmında öğrenip ikinci kısmında kelime çözümlemeye uygulamayı öğrenirler.

Kaynakça

Campione,J„ and Brown, A. (1987). Linking dynamic assessment with

school achievement. In Lidz, C. (ed.), Dynamic Assessment, Guilford

Press, New York, pp. 82-115.

Carlson, J., and Das, J. P. (1997). A process approach to remediating word

decoding deficiencies in Chapter 1 children. Learning Disability

Quarterly 20: 93-102.

Cicerone, K. D., and Tupper, D. E, (1986). Cognitive assessment in the

neuropsychological rehabilitation of head-injured adults. In Uzzell,

B. P., and Gross, Y. (eds.), Clinical Neuropsychology of Intervention,

Martinus Nijhoff, Boston.

Clark, C. M (1981). Statistical models and their application in clinical

neuropsychological research and practice. In Filskov, S. B., and

Boll, T, J. (eds.), Handbook of Clinical Neuropsychology, Wiley,

New York.

Das, J. P. (1976). Psychological science: Some impressions of the scene

in Moscow. Canadian Psychological Review 17:151-157.

Das, J. P. (1988). Simultaneous-Successive processing and planning.

In Schmeck, R. (ed.), Learning Styles and Learning Strategies,

Plenum, New York, pp. 101-129.

Das, J. P. (1992). Beyond a unidimensional scale of merit. Intelligence

16:137-149.

Das, J. P. (1994). Luria. In Sternberg, R. J. (ed.), Encyclopedia of Human

Intelligence, Macmillan, New York, pp. 678-681.

Das, J. P. (1995). Is there life after phonological coding? Issues in Education:

Contributions from Educational Psychology 1, 87-90.

Das, J. P. (1999). PASS Reading Enhancement Program, Sarka Educational

Resources, Deal, NJ.

Das, J. P., and Jarman, R. F. (1991). Cognitive integration: An alternative

model for intelligence. In Rowe, H. (ed.), Intelligence: Reconceptualization

and Measurement, Erlbaum, New York.

Das, J. P., Kar, B. C., and Parrila, R. (1996). Cognitive Planning: The

Psychological Basis of Intelligent Behavior, Sage, New Delhi,

India.

Das, J. P., Kirby, J. R., and Jarman, R. F. (1975). Simultaneous and

successive synthesis: An alternative model for cognitive abilities.

Psychological Bulletin 82: 87-103.

Das, J. P., Kirby, J. R., and Jarman, R. F. (1979). Simultaneous and

Successive Cognitive Processes, Academic Press, New York.

Das, J. P., and Mishra, R. K. (1991). Relation between memory span,

naming time, speech rate, and reading competence. Journal of

Experimental Education 59:129-139.

Das, J. P., Mishra, R. K., and Kirby, J. R. (1994). Cognitive patterns of

children with dyslexia: Comparison between groups with high and

average nonverbal intelligence. Journal of Learning Disabilities 4:

235-242,253,

Das, J. P., Mishra, R. K., and Pool, J. E. (1995). An experiment on

cognitive remediation of word-reading difficulty. Journal of Learning

Disabilities 28:66-79.

Das, J. P., Naglieri, J. A., and Kirby, J. R. (1994). Assessment of

Cognitive Processes, Allyn & Bacon, New York.

Dean, R. S. (1985). Foundation and rationale for neuropsychological

bases of individual differences. In Haulage L. C, and Telgrow,

C. F. (eds.), The Neuropsychology of Individual Differences: A

Developmental Perspective, Plenum, New York.

Hulme, C., Thomson, N., Muir, C., and Lawrence, A. (1984). Speech

rate and the development of short-term memory span. Journal of

Experimental Child Psychology 38: 241-253.

Kirby, J. R., and Das, J. P. (1990). A cognitive approach to intelligence:

Attention, coding and planning. Canadian Psychology 31: 320-

331.

Kuhn, D. (1995). Microgenetic study of change: What has it told us?

Psychological Science 6:113-139.

Luria, A. R. (1963). Restoration of Functions After Brain Injury,

Macmillan, New York.

Luria, A. R. (1966a). Higher Cortical Functions in Man, Basic Books,

New York.

Luria, A. R. (1966b). Human Brain and Psychological Processes,

Harper & Row, New York.

Luria, A. R. (1973). The Working Brain: An Introduction to Neuropsychology,

Basic Books, New York.

Luria, A. R., and Tsvetkova, L. S. (1990). The Neuropsychological

Analysis of Problem Solving, Paul M. Deutsch Press, Orlando, FL.

McArdle, J. J. (1996). Current directions in structural factor analysis.

Current Directions 5: 11-18.

Naglieri, J. A. (1989). A cognitive processing theory for the measurement

of intelligence. Educational Psychologist 24:185-206.

Naglieri, J. A., and Das, J. P. (1997). Das-Naglieri Cognitive Assessment

System, Riverside Publishers, Itasca.

Naglieri, J. A., Prewett, P., and Bardos, A. N. (1989). An exploratory

study for planning, attention, simultaneous and successive

cognitive processes. Journal of School Psychology 27: 347-

364.

Naglieri, J. A., and Reardon, S. M. (1993). Traditional IQ is irrelevant

to learning disabilities—Intelligence is not Journal of Learning

Disabilities 26: 127-133.

Pavlov, I. P. (1928). Lectures on Conditioned Reflexes (W. H. Grant,

trans.), International Publishers, New York.

Posner, M. I., and Boies, S. J. (1971). Components of attention.

Psychological Review 78: 391-408.

Salomon, G., and Perkins, D. (1989). Rocky roads to transfer: Rethinking

mechanisms of a neglected phenomenon. Educational

Psychologist 24:113-142.

Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. Philosophical

Transactions of the Royal Society of London 298:199-209.

Share, D., and Stanovich, K. E. (1995). Cognitive processes in early

reading development: Accommodating individual differences into

a model of acquisition. Issues in Education: Contributions from

Educational Psychology 1:1-57.

Siegler, R. (1994). Cognitive variability: A key to understanding cognitive

development. Current Directions in Psychological Science 3:

1-4.

Spencer, F., Snart, F., and Das, I. P. (1989). A process-based approach

to the remediation of spelling in students with reading disabilities.

The Alberta Journal of Educational Research 35:269-282.

Stanovich, K. E. (1988). Explaining the differences between the dyslexic

and the garden-variety poor reader: The phonological-core variable

difference model. Journal of Learning Disabilities 21: 590-604,

612.

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions.

Journal of Experimental Psychology 18: 643-661.

Torgesen, J. K., Kistner,J., and Morgan, S. (1987). Component processes

in working memory. In Borkowski, J., and Day, J. (eds.), Memory

and Cognition in Special Children: Perspectives on Retardation,

Learning Disabilities and Giftedness, Ablex Publishing, Norwood,

NJ, pp. 49-86.

Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language, M.I.T. Press,

Cambridge, MA.

Walsh, K. W. (1985). Understanding Brain Damage, Churchill

Livingstone, London.

Walsh, K. W. (1987). Neuropsychology: A Clinical Approach, Churchill

Livingstone, London.

Woodcock, R. W, (1987). Woodcock Reading Mastery Test—Revised,

American Guidance Service, Circle Pines, MN.

Zeigarnik, B. V., Luria, A. R., and Polyakov, Y. F. (1977). On the use of

psychological tests in clinical practice in the USSR. Intelligence

1:82-93.

Related Posts