Auto Train Brain çözümü, Disleksi neden olur?

Disleksi okul öncesi dönemde tanılanabilir mi?

Disleksi, tanısı en zor konulan beyin durumlarından birisidir. Çocuk okula başlayıp 2. Sınıfın sonuna gelene kadar gelişimsel farkı kapatacağı umuduyla beklenmekte, bu dönemde aileler, okul ve öğretmenle karşı karşıya gelip yıpranmakta ve gitgellerle çocuğun özgüveni zedelenmektedir.

Öğrenme güçlükleri, TILLS testi ile %86 güvenilirlikte tanılanabilmektedir. EEG ölçümlemesi ile öğrenme güçlükleri tanısı konamamaktadır.

Auto Train Brain, geliştirdiği farklı raporlama yöntemi ile 4-7 yaş arası çocukların QEEG verilerini aynı yaştaki çocukların norm datası ile karşılaştırmakta ve farklı ölçümleme yapılan yerlere dikkat çekmektedir. Riskli olarak görülen grubun, Nörologlara ve diğer sağlık ekibine yönlendirilerek tanı alma ihtimali artırılmaktadır.

Erken tanı almış olan çocukların nörogeribildirimle sol hemisfer baskınlığının artırılması ve yaşıtlarına erişmesi söz konusu olabilmektedir.

Nörogeribildirim, %50 – %80 oranında etkili olan, güvenilir, invazif olmayan bir yöntemdir. Düzenli uygulama ile disleksi semptomları azaltılmaktadır.

#onlineeğitim #uzaktaneğitim #evdeeğitim #evdekal #evdekalturkiye

#covid19 #corona #autotrainbrain #disleksi #otizm #disleksiegitimi #disleksianneleri

#dehb #EvdeKalSağlıklıKal

Related Posts