Auto Train Brain çözümü, Disleksi, Diyetler

Disleksi eğitiminde yeni multidisipliner platformumuz

Disleksi, DEHB, otizm gibi beyin durumları, genetik kökenli olup vücut metabolizmasında çok kompleks bazı mekanizmaların etkilenmesi sebebi ile ortaya çıkan durumlardır.

Vücutta etkilenen mekanizmalar, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, parasempatik ve sempatik sistemler, endokrin sistemi, beyin ve sinirler olabilir. Bunların herhangi bir tanesi etkilenmiş olabildiği gibi, pek çok sistem aynı anda etkilenmiş de olabilir. Tüm bu sistemlerin iyileşme yoluna dönüşmesi için diyetler çok önem taşır. Vücuda giren besinlerin bazılarını sınırlayarak, bazılarını artırarak vücut güçlenme ve gelişme durumuna sokulabilir. Öte yandan, sadece diyetlerle de bilişsel gelişmenin tümüyle hızlanması söz konusu olmayabilir. Piyasada diyetler konusunda pek çok seçenek var, herkes kendi bildiği diyeti önermekte. Başından bu durumlar geçen ve çocuğuna uzun yıllar boyunca diyet uygulamış bir annenin hazırladığı menüler size yol gösterecektir.

Disleksi eğitiminde farklı opsiyonlar nelerdir?

Nörogeribildirim ile, beyindeki sinaps bağlantıları da hızlı bir şekilde gelişim durumuna geçebilir. Hem diyetler, hem de sinaps bağlantılarının kurulması bilişsel performansı artırır. Disleksi eğitiminde, çocuğun sinaps bağlantılarını geliştirmenin yanısıra, çocuğun hangi bilişsel eğitime ihtiyacı olduğunun belirlenmesi de önemlidir. Yapay zeka algoritmaları ile, çocuğun 14 kanaldan toplanan EEG verilerinden disleksi olup olmadığı anlaşılabilir, hangi özel eğitim metodunun bu çocuk için uygun olduğu konusunda bir geribildirim sunulabilir. Disleksili çocuğa uygun özel eğitim yöntemlerinin yapay zeka destekli algoritmalar tarafından önerilmesi,  toplam eğitim için harcanacak süreyi kısaltabilir, çocuğun akademik hayata hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağlar.

Özgül öğrenme güçlüğü konusunda önerilen tedavi yaklaşımlarının multidisipliner olarak pek çok farklı yöntemle eş zamanlı olarak verilmesi, çocuğun hızlı bir şekilde tedavi edilebilmesi için önem taşımaktadır. Diyetlerden geri dönüş alabilmek için yaklaşık olarak en az 6 ay katı bir şekilde takip edilmeleri gerekir. Özel eğitim ve rehabilitasyondan geri dönüş alabilmek de en azından 6 ay- 1 yıl sürebilmektedir. Nörogeribildirim, bu diğer iki yönteme göre çok daha hızlı bir çözüm oluşturmaktadır.

Nörogeribildirim ve çoklu duyu öğrenmeyi temel alan Auto Train Brain ile verilen aletli jimnastik eğitiminin geri dönüşü 1-2 ayda başlar, çocuğun yaşıtlarını yakalaması hafif ve orta durumlar için 3-6 ayda tamamlanır. Orta ve ağır durumlar için yaklaşık olarak 12 ay kullanım yerinde olur.

Çocuğu okula başladığında özel öğrenme güçlüğü tanısı alan bir anne için, internetten disleksi tedavisi için kullanılan tüm bilgilere erişmek, yöntemleri anlamak, uygun yöntemi veya yöntemleri seçip çocuğu için uygulamak her zaman için çok kolay olmayabilir. Aileler, çocuklarının öncelikle öğrenme güçlüğü yaşadığını öğrendiklerinde çok yoğun bir suçluluk ve ne yapacaklarını bilememenin getirdiği şaşkınlık yaşamaktadırlar. Bu hali üzerlerinden atmak için dahi yıllar gerekmektedir. Piyasada varolan çözümleri araştırmaya giriştiklerinde ise, opsiyonların fazlalığı ve kime güveneceklerini bilememek onları hareketsiz bırakmaktadır. Öte yandan, 7 yaşında bir çocuk için bir gün dahi zaman geçirilmemeli, hızlı bir şekilde çocuğun eğitimine başlanmış olmalıdır.

Disleksi eğitiminde multidisipliner bakış açısı ve yeni bir platform

Disleksi eğitiminde kaybedilecek bir saniye bile yoktur. Bütün bu sebeplerle, bir annenin yıllar içerisinde çözüm önerileri konusunda kendi deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı platformda, disleksi eğitimi konusundaki tüm varolan çözümler incelenmekte, yan etkisi olmadığı ispatlanmış çözümlere yer verilmektedir.  Bu platformu, sosyal sorumluluk projesi olarak bizler başlatmamıza ragmen, hem sektörde bilgili uzmanların, hem de ailelerin desteği ve yorumları ile geliştirmek isteriz.

Related Posts