Dislekside görsel algı

Dislekside görsel algı

Görsel algılar doğumdan itibaren gelişmeye başlar. Ancak gözlerin odaklanmasına, göz hareketlerinin uygulanmasına, dürbün görme oluşturmasına, perspektif (derinlik) algısına, el-göz koordinasyonuna vb. İzin vermek için biraz zamana ihtiyacı vardır. Görsel algılardan bahsederken, bir kişinin ne kadar iyi görebildiğini değil, bir nesnenin algısının ne kadar doğru olduğunu kastediyoruz. Bu, hangi boyut veya renk, malzeme veya malzeme veya konumu ne olursa olsun bir formu tanıma yeteneği anlamına gelir; bu formu başka herhangi bir formdan ayırt etmek; görsel bilgileri hatırlamak (bellekte saklamak) ve gerektiğinde almak. Bir başka çok önemli beceri görsel izleme (hareketli bir nesneyi gözlerle takip etme yeteneği) olarak adlandırılır; öğrenme becerilerinin gelişimini her açıdan etkiler. Okuma kazanma süreci, harfleri tanıma yeteneğini – şekillerini ve yönünü, her kelimeyi oluşturan harf dizisinin görsel ezberlemesini ve metnin doğrusal yapısını takip etme yeteneğini içerir. Bu nedenle görsel algının geliştirilmesindeki herhangi bir açık okuma ile ilgili zorluklara neden olabilir. Görsel olarak algılanan bilgilerin depolanması özellikle yazma / heceleme becerilerinin geliştirilmesinde önemlidir.

Related Posts