Dislekside işitsel algı

Dislekside işitsel algı

İşitsel algı, işitsel dünyayı yapılandırma ve ayarlamaya uygun olan sesleri seçme yeteneğidir. İşitsel algısal açıkları olan çocuklar sesleri duyabilir, ancak anlam için tanıyamazlar. İşitsel algı, tanıma veya yorumlama yeteneğidir. Duyulacak olan şey, görsel algı olarak okumada önemli bir rol oynamaktadır, işitsel algılardan bahsederken, bunun dört ana yönünden bahsetmemiz gerekir:

İşitsel ayrımcılık – sesler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları duyma yeteneğidir.

İşitsel farklılaşma – ilgili işitsel uyaranları seçme ve bunlara katılma ve ilgisizliği göz ardı etme yeteneği.

İşitsel harmanlama (işitsel analiz ve sentez olarak da bilinir) – bir kelimeyi oluşturan bireysel sesleri sentezleme yeteneği.

İşitsel sıralama – belirli bir uyarıcıdaki bireysel seslerin sırasını hatırlama yeteneğidir.

Related Posts