Auto Train Brain çözümü, Disleksi eğitimi

İdeal disleksi eğitimi nasıl olmalı?

Disleksili çocukların erken çocukluk çağında farkedilmeleri çok zordur. Okula başladıkları ilk sene, okuma ve yazmada problem olduğunda şüphelenilmeye başlanılmakta, ilk 2 yılda teşhis konulmayıp izlemeye alınmakta ve 2. yılın sonunda teşhis konulabilmektedir. Teşhis konulduktan sonra da 3.5 yıl süren ve 550 ek destek eğitim gerektiren bir sürece çocuklar girmektedir.

İdeal olan, 7 yaşından önce 2 dakikalık EEG ölçümünden, disleksi olup olmayacağının tahmin edilmesi, eğer şüphe varsa psikiyatriste yönlendirilmesi,  kesin tanı sonrası da hızlı bir şekilde akranlarını yakalayabilmeleri için 6 ay boyunca, Auto Train Brain ile her gün evde eğitime devam edilmelidir.

Böylelikle, çocuğun beyninin akranlarını yakalaması sağlanarak destek özel eğitim ihtiyacı azaltılabilir. Özel eğitimle birlikte uygulanan Auto Train Brain, başarı oranını çok daha fazla artırmaktadır.

Özel eğitimin katkı sağladığı alanlar, sosyalleşmenin artması, kelime haznesinin ve hafızanın daha iyi bir noktaya gelmesidir.

#disleksieğitimi #disleksinedir #özgülöğrenmegüçlüğü #disleksitedavisi

Related Posts