Auto Train Brain çözümü, Klinik seviyede etkili

Neden evde rehabilitasyon?

Özel gereksinimi olan çocukların eğitimi için rehabilitasyon merkezlerinde çeşitli eğitimler verilmektedir.

Bu eğitimlerin ayda sekiz saati, tanı almış çocuklar için devlet tarafından karşılanmaktadır. Diğer özel eğitimlerin saatlik bedeli 100 TL- 300 TL civarında değişmektedir ve haftanın en az 3 günü çocuğun özel eğitim alması gerekmektedir. Özel eğitimden fayda sağlayabilmek için, eğitime en az 6 ay- 1 yıl devam edilmesi gerekmektedir. Özel gereksinim durumuna göre eğitim süresi 2-3 yıla kadar uzayabilmektedir.

7 yaşında bir çocuk, büyük umutlarla başladığı okul hayatının ilk yılında, arkadaşları gibi okuyup yazamadığı için büyük bir travma geçirmektedir. Daha sonra çeşitli psikolojik testlere tabi tutulmakta ve kendisinde bir bozukluk olduğu söylenerek ailesi ile birlikte özel eğitime yönlendirilmektedir. Haftanın 3 günü, 7 yaşında bir çocuğu okul haricinde başka bir merkeze götürmenin getirdiği aylık maddi ve manevi yükün (ortalama 2400 TL) yanısıra, çocuk sosyalleşme ve kelime haznesinin artması haricinde çok gelişme yaşamamaktadır, hatta ezbere alıştığı için okuduğunu anlama becerisi azalmaktadır.

Aileler, hem zorlu hayat şartları ile mücadele etmekte, hem de ne yapmaları gerektiğini ve sorunu nasıl çözmeleri gerektiğini, beynin çalışma yöntemini tanımadıkları için tam bilememektedir. 7 yaş çocuğu bilgisayarla görsel ve işitsel eğitime çok açıktır. Evde her gün yarım saat Auto Train Brain uygulaması ile yapılan pratikler, onu yormadan ve üzmeden 3-6 ay içerisinde yaşıtlarını yakalamasını sağlayacaktır. Oyunu oynadıkça, okuduğunu anlama başta olmak üzere, okuma hızı, fonetik farkındalık, heceleme ve genel olarak okuma becerilerinde iyileşme izlenecektir. Auto Train Brain kiralama yöntemi ile aylık maliyet (1000 TL), diğer özel eğitim maliyetlerinin çok altındadır. Kullanım süresi 3 ay, en fazla 6 aydır.

Related Posts