Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğünü Gidermek İçin Yapılmış Yapay Zeka Çalışmaları

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına karşın dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilir.

Bireylerin sözel ifade becerilerini, okuma- yazma ve matematik becerilerini etkileyen bir durum olduğu için akademik başarısızlık ya da okula uyum gibi problemleri de beraberinde getirebilir. Zihinsel becerilerde gerilik, görme-işitme problemleri, kronik hastalıklar, aile içi sorunlar, motivasyon eksikliği, okul- öğretmen veya eğitim sistemine bağlı sıkıntılar özgül öğrenme güçlüğünün nedenleri arasında bulunmaz. Bununla birlikte öğrenme güçlüğü nedenleri tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar öğrenme güçlüğü ile ilişkili durumların beynin yapısal işlevlerinde yer alan bir karışıklık veya farklılıkla ilişkili olduğunu ve kalıtsal etmenlerin yer aldığını gösterir. Aynı zamanda bazı çocuklar, bazı gelişimsel alanlarda diğer çocuklara oranla daha yavaş olgunlaşır. Gelişmedeki bu sapma ve boşlukların da öğrenme güçlüğüne yol açtığı düşünülmektedir. Görsel, işitsel, dokunsal ve mekansal algı bozukluklarının özel öğrenme güçlüğüne neden olduğu da bir başka ifadedir. Alanda çalışmalar yapan uzmanlar tarafından görsel ve işitsel algı bozukluklarının, çocuğun harfleri ters yazma ve okuma, sesleri karıştırma ve algılayamama gibi bozukluklara neden olduğu düşünülmektedir.

Doğuştan var olan gelişimsel bir problem olan öğrenme güçlüğü erken dönemde fark edilmesi, gerekli müdahale ve uygun eğitimlerin uygulanması son derece önemlidir. Bu yazımızda öğrenme güçlüğü ve bu anlamda yapılmış yapay zeka çalışmalarına değineceğiz.

İlgili makalelerimize buradan ulaşabilirsiniz: Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Hakkında Yayınlanmış Makalelerimiz

Öğrenme Güçlüğü Yapay Zeka ile Yenilebilir Mi?

Yapay zeka günümüze kadar birçok farklı alanda kullanıldı. Çok çeşitli çalışma alanına sahip olan yapay zeka konu eğitim sektörüne gelince son derece kısıtlanmaktadır. Yapay zekanın hayatımızdaki tüm alanları etkilemeye başlaması araştırmacıları bu teknolojiyi eğitim sektöründe nasıl kullanabileceklerini araştırmaya yönlendirmiştir. Yapılan araştırmalara göre iki çeşit yapay zeka eğitim sektörü için değerlendirilmiştir. Bunlardan biri eğitici yazılımlarla bir insanın karar verme yeteneğini taklit eden ve öğrencinin öğrenim sürecini inceleyen yapay zeka modeli; ikincisi ise öğrencilerin mevcut verilerini inceleyerek onlar hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilen yapay zeka modelidir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda hala gelişmekte olan bir alan olan yapay zeka öğrenme güçlüğü eğitimlerinde aktif olarak kullanılarak kişilerin öğrenme süreçlerine etki edebilir.

Öğrenme güçlüğü eğitim süreçlerinde yapay zekanın sağlayacağı avantajlardan yararlanmak öğrenme güçlüğü durumunun bireylerin yaşamlarına olan etkileri de en aza indirilecek ve yaşamları üzerinde son derece kolaylaştırıcı olacaktır. Yapay zekanın getirileri kullanılarak bireyler değerlendirilme süreçlerinin ardından kişilere uygun geliştirilen programlar yardımıyla öğrenme güçlüğü süreçlerinde destek olabilir.

Öğrenme Güçlüğü İçin Örnek Yapay Zeka Çalışmaları

Her geçen gün hızla gelişen teknoloji, getirdiği yeniliklerle birlikte hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Gelişen bu teknolojinin getirilerinden biri de yapay zeka teknolojileridir. Son derece kapsamlı bir kullanım alanı içeren yapay zekanın kullanım alanlarından biri de özgül öğrenme güçlüğü olan bireylere sunduğu eğitim olanaklarıdır. Yapay zeka, farklı nedenlerle öğrenme güçlüğü yaşayan bireylere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak kişiye özel öğretim yöntem ve stratejilerini kullanma imkanı tanımakta ve performanslarının artırılmasında önlerine çıkan bazı engelleri aşmalarına yardımcı olmaktadır. Eğitimde yapay zeka uygulamaları öğrencilerin performansına katkı sağlayan çözümler sunmaktadır. Yapay zeka denildiğinde akla ilk olarak insansı robotlar gelmesine rağmen yapay zekanın insanlığa katkısı bundan çok daha fazlasıdır. Bugün pek çok alanda yapay zekaya dönük teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Mevcut verilerin istatiksel analize dayalı olarak tahmin edilmesi ve giren verilerin güncellenmesi sonucunda, çıktıların yeni duruma göre değişmesi noktasından hareketle yapay zeka öğrenme güçlüğü için aktif olarak yararlanılabilecek bir alandır.

Eğitimde yapay zeka uygulamalarına baktığımızda karşımıza çıkan; Akıllı Öğretici Sistemler yapay zekanın bir getirisidir. Akıllı Öğretici sistemler eğitimde yapay zekanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alır. Akıllı Öğretici Sistemler genel olarak, her bir öğrenciye uygun ve adım adım yürütülen kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları sağlarlar. Bu anlamda özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için etkili olabilecek bir yapay zeka çalışmasıdır.

Yapay zekanın öğrenme güçlüğüne karşı sunduğu bu katkıların yanında ebeveynlerin de çocuklarına destek olması ilerlemeyi daha hızlı hale getirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir