Klinik seviyede etkili

Disleksi tedavisi-Okuduğunu anlama becerisi

2019 yılında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji bölümü’nde yaptığımız klinik araştırmada, Auto Train Brain’in okuduğunu anlamayı özel eğitime göre daha çok artırdığı ortaya çıkmıştır.

Okuduğunu anlama, metni işleme, anlamını anlama ve okuyucunun zaten bildikleriyle bütünleşme yeteneğidir. Etkili okuduğunu anlamada gerekli temel beceriler, kelimelerin anlamını bilmek, söylem bağlamından bir kelimenin anlamını anlama yeteneği, pasaj organizasyonunu takip etme ve içindeki öncül ve referansları tanımlama yeteneği, içeriği hakkında bir pasajdan çıkarımlar yapabilme, bir pasajın ana düşüncesini belirleme, bir pasajda cevaplanan soruları cevaplama yeteneği, bir pasajda kullanılan edebi araçları veya öneri yapılarını tanıma ve tonunu belirleme, durumsal ruh halini (ajanlar, nesneler, zamansal ve mekansal) anlama yeteneği referans noktaları, gündelik ve kasıtlı çekimler, vb. )

Metni anlama yeteneği, okuyucuların becerilerinden ve bilgileri işleme yeteneklerinden etkilenir. Kelime tanıma zorsa, öğrenciler okuma kapasitelerini çok fazla tek tek kelimeleri okumak için kullanırlar, bu da okunan şeyi anlama yeteneklerine engel olur. Birinin kelime haznesini, eleştirel metin analizini geliştirmek ve derin okuma yapmak dahil olmak üzere, okuduğunu anlama ve çıkarımları geliştirmek için birçok okuma stratejisi vardır.

Related Posts