Disleksi tanısı

ÖÖG tanısı

Türkiye’de özgül öğrenme güçlüğü tanısı okul başladıktan yaklaşık olarak 2 yıl sonra konulmaktadır. Tanıyı tüm okullardaki rehberlik biriminin yönlendirmesi ile psikiyatristler ve psikologlar koymaktadır.

Tıbbi müdahale kapsamından çıkarıldığı için de, tanı almış çocuklar MEB Özel Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde okullarda kaynaştırmaya tabi tutulmaktadırlar. Normal müfredata ek olarak, haftada 2 gün 45’er dakika destek eğitim alabilmektedirler.

Geçmiş yıllarda kabul gören yaklaşımlar, disleksinin genetik olduğu veya geçirilen bir travma (fiziksel veya psikolojik) yüzünden olduğu yönündeydi. Ancak dünyadaki 750 Milyon kişinin travma geçiremeyeceğini öngörürsek ve  disleksili çocukların büyük bölümünde alerjilerin olduğu da bilinirse farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği aşikardır.

Dislekside modern yaklaşımlar, dünyada her toplumda %10 görülen bu durumun genetik ağırlıklı olmakla beraber, bağışıklık sistemini etkileyen çevresel koşullara bağlı olarak ortaya çıkabildiğini, disleksili çocukların alerji, astım, orta kulak iltihabı başta olmak üzere tüm hayatları boyunca daha çok diyabet, hiper tansiyon, demansa yakalandıklarını ve kendilerine tıbbi harcama yapıldığını ortaya koymaktadır.

Bu sebeple, disleksili çocukların özel eğitim yanında sağlıklarını da orta ve uzun dönemde düzeltici önlemlerin alınması, tıbbi olarak yaşamları boyunca desteklenmeleri önem kazanmaktadır.

Related Posts