Auto Train Brain çözümü, Disleksi neden olur?, Klinik seviyede etkili

Özel eğitim ve Auto Train Brain

Disleksi zeka normal ve normal üstü olmasına rağmen öğrenme, özellikle okuma becerilerinin geriden gelmesidir. Fetüsün gelişimi esnasında, sol hemisfer gelişiminin daha yavaş olduğunu ve bu yavaşlığın doğum sonrasında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Doğum sonrasında da bağışıklık sistemi sorunlarının yaşanması, gelişimde gecikmeyi artırıcı etki yaratıyor olabilir. Zeka normal ve normal üstü olmasına rağmen, sol hemisfer baskınlığı kazanılamadığı için, okuma gibi becerilerin kazanımı daha zor olmaktadır.

Özel eğitim, konuşma, fonetik farkındalık, kelime dağarcığını geliştirme, sosyalleşme ve hafızanın geliştirilmesine odaklanmaktadır. Daha çok  Broca alanını ve ön frontal lobları geliştiren bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Auto Train Brain eğitimi ise, kişiye özel olarak gelişime en çok hangi bölgede ihtiyaç varsa o bölgenin gelişimine otomatik olarak odaklanmaktadır. Beynin lopları arasında gelişimsel farklılıklar azaltılarak bağlantısızlık sendromunun azaltılması hedeflenmektedir.

Bu sebeple, 7-10 yaş arası dislekside en fazla problem yaşanan alanlar olan sol temporal, sol parietal, sol ve sağ occipital bölgelerin geliştiğini izlemekteyiz. İkincil olarak da Broca ve ön lobların geliştiğini, sağ ön lobun daha toparlandığını, korku ve kaygıların azaldığını izlemekteyiz. Eğitim sonrasında, okuduğunu anlama gibi kompleks bilişsel faaliyetlerin çok daha fazla arttığını izliyoruz.

Özel eğitimle benzeştiği eğitim alanları ise fonetik farkındalığın artması, dikkat ve odaklanmada artış, hecelemede artış kelime tekrarında artış izlenmektedir.

20 yaş sağlıklı gruplarla yaptığımız çalışmalarda sağ beynin gelişiminde de yavaşlık yaşanabileceğini gözlemledik.  Auto Train Brain, yetişkinlerde de sağ beynin 24 yaşına kadar tamamlanması beklenen gelişimini tamamlayıcı olarak kullanılabilmektedir.

Auto Train Brain yazılımı 4 yılda TÜBİTAK fonları ile geliştirilmiştir. Bu dönemde artan döviz kurları, kendi başlığımızı üretme ve maliyeti daha düşük bir başlıkla da ürünümüzü kullanılabilir kılma konusunda bizi çözüm üretmeye zorlamıştır. Bu konuda, KOSGEB ve TÜBİTAK fonlarına başvuruyoruz. Önümüzdeki 3 yılda, kendi başlığımızı üreterek yazılımımız ile entegre hale getirme planımız bulunmaktadır. Bu çalışma sonrasında, EMOTIV EPOC+ yanında, maliyeti daha uygun olması hedeflenen kendi başlığımızla da yazılımımız kullanılabilir olacaktır.

Related Posts