Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü Rehabilitasyon Süreci ve Sonrası

Özel öğrenme güçlüğü rehabilitasyon sürecini ve sonrasında yaşanabilecekleri tam olarak anlayabilmek için öncelikle özel öğrenme güçlüğünün tam olarak ne olduğunu bilmekte fayda var. Her çocuğun doğduğu andan itibaren farklı becerileri kazanmaya başladığı belirli gelişim aşamaları vardır. Sağlıklı bir gelişim için bu becerilerin kazanılması gerekir. Ancak özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda çoğu becerileri kazanan çocuk bazı alanlarda zorluklar yaşamaya başlar. Öğrenme; kişinin bilgiyi algılaması, işlemesi, depolaması ve gerektiği zamanlarda bu bilgiyi kullanabilme becerisidir. Özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda ise bazı alanlarda öğrenme becerisi geliştirilirken öğrenme sürecini etkileyen bazı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu belirtilerin çoğu, okuma, yazma, akıl yürütme, konuşma ve matematik becerilerinin kazanılması aşamasında ortaya çıkmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık veya bir zekâ ve gelişim geriliği değildir. Normal veya yüksek zekâ seviyesine sahip çocuklarda görülebilmektedir.

Özel öğrenme güçlüğünün nedeni tam olarak bilinmemekle beraber yapılan araştırmalarda bazı dikkat çeken ortak noktalar bulunmaktadır. Bunlar;

  • Genetik faktörler
  • Beyin gelişimi farklılıkları
  • Doğum öncesi veya sonrasında yaşanan sorunlar

Olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar günümüze hala devam etmektedir.

Bir hastalık, zekâ problemi veya gelişim bozukluğu olmayan özel öğrenme güçlüğünün günümüzde uygulanabilen tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Yazımızda özel öğrenme güçlüğü tedavisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızı sağlayacak bazı sorular hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağız.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tedavisinde Neler Yapılır?

Eğer çocuğunuzda özel öğrenme güçlüğü belirtileri ile karşılaştıysanız ilk yapmanız gereken en kısa sürede bir uzmandan yardım almak olmalıdır. Özel öğrenme güçlüğü tanısı sadece çocuk psikiyatristleri tarafından konulabilmektedir. Tanı konduktan sonra çocukla ilgili değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmelerde çocuğun yaşı, hangi becerileri öğrenmekte güçlük çektiği ve ihtiyaçlarına göre bir eğitim planlaması oluşturulur. Bu eğitim planlaması çocuğun öğrenme güçlüğü çektiği becerilerin geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar içeren bir eğitim programı içermektedir.  Çocuğun bu eğitim programını hem özel eğitim merkezlerinde hem okulda hem de ev içerisinde uygulayarak özel öğrenme güçlüğü çektiği becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Sürecinde Neler Yaşanır?

Özel öğrenme güçlüğü eğitimi süreci oldukça sabır isteyen ve zor bir süreçtir. Bu yüzden öncelikle hem aile bireylerinin hem de özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukla iletişimde olan herkesin bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ebeveynlerin bu konuda eğitim alması çocuğa daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde destek olunabilmesi için şarttır. Eğitim süreci boyunca çocuk yaşadığı zorlanmalar karşısında başarısızlık hissi ve buna bağlı olarak özgüven eksikliği yaşayabilir. Çoğu özel öğrenme güçlüğü eğitiminde yaşanan bu hisler farklı psikolojik sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden eğitim devam ederken bazı durumlarda çocuk psikoloğundan da destek alınması gerekebilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Yöntemleri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık olmadığı için ilaçla ya da tıbbi müdahale ile tedavi yöntemi mevcut değildir. Etkili bir eğitimin en önemli detayı ise belirtilerin erken fark edilmesi, erken müdahale ve çocuğun doğru eğitimleri almasını sağlamaktır. Çocuğun doğru eğitimi alabilmesi için ise doğru yöntemleri uygulamak gerekir. Bunun için öncelikle çocuğun hangi alanda yani öğrenme güçlüğünün hangi çeşitlerinden birine sahip olduğu tespit edilmelidir. Çocuk sadece özel öğrenme güçlüğünün tek bir çeşidinin belirtilerine sahip olabileceği gibi birden fazla çeşidin belirtilerini de gösteriyor olabilir. Bu belirtiler belirlendikten sonra ise tedavi için genellikle davranışçı ve bilişsel eğitim tekniklerinden yararlanılır. Bu teknikler doğrultusunda çocukla ilgili yapılan değerlendirmelerin de sonuçlarına bakarak gerekli eğitim programı hazırlanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Kesin Sonuç Verir Mi?

Özel öğrenme güçlüğü nörogelişimsel bir bozukluktur. Yani özel öğrenme güçlüğü görülen çocukların beyin yapısı diğer sağlıklı çocukların beyin yapısından daha farklıdır. Beyin yapısında bulunan farklılıkları değiştirmek söz konusu olmadığı için tam olarak tedavi edilebilmesi mümkün değildir. Ancak özellikle erken dönemde görülen belirtilere anında müdahale sayesinde ya da  doğru ve planlı bir eğitim ile belirtilerini en aza indirgemek mümkün.

Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi Sonrası Ne Olur?

Özel öğrenme güçlüğü aslında tam olarak bir hastalık olmadığı için tam anlamıyla bir tedavi sonrası süreçten de bahsetmek mümkün değil. Ancak özel öğrenme güçlüğü görülen çocuklarda görülen okuma, yazma, konuşma ya da matematik becerilerinden yaşanılan zorluklar akademik hayatlarına devam edebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Öncelikle bu yüzden özel öğrenme güçlüğü eğitimi sonlandırılabilmesi için çocuğun bu becerileri kazanmış olması gerekmektedir. Çocuğun kendi yaşıtları ile neredeyse eşit düzeyde okur-yazarlık seviyesine gelmiş olması gerekmektedir. Eğitim sonrasında çocuğun kazandığı becerilerin gelişimi ya da yaşayabileceği değişiklikler mutlaka takip edilmeye devam edilmelidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri Nelerdir?

Özel öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, konuşma ve matematik becerilerinin kazanılmaya başlamasıyla birlikte çocukta görülmeye başlayan bir gelişim bozukluğu olarak tanımlanır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda farklı alanlarda farklı belirtiler görülebilir. Bu belirtileri hem daha rahat inceleyebilmek hem de alanlarını belirleyebilmek için özel öğrenme güçlüğü farklı gruplara ayrılmıştır. Bunlar;

  • Disleksi: okumayı öğrenme güçlüğü
  • Disgrafi: Yazmayı öğrenme güçlüğü
  • Diskalkuli: Matematik becerilerini öğrenme güçlüğü

olarak 3 ayrı başlık altında değerlendirilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda bu çeşitlerden biri olabileceği gibi birkaçı da aynı anda görülebilmektedir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için diğer yazımızı okuyabilirsiniz: Öğrenme Güçlüğü Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Özel Öğrenme Güçlüğü Çeşitlerine Göre Mi Eğitim Uygulanır?

Özel öğrenme güçlüğünün eğitimi için gerekli olan eğitim programı hazırlanırken çocukta görülen bütün belirtiler ve çocuğun ihtiyaçları değerlendirilerek hazırlanır. Çünkü özel öğrenme güçlüğü çeşitlerine baktığımızda disleksi, disgrafi ya da diskalkuli farklı alanlarda görülen farklı belirtilere sahip öğrenme güçlüğü çeşitleridir.  Bu yüzden çocuğun hangi alanda öğrenme güçlüğü yaşadığı ya da hangi öğrenme güçlüğü belirtileri gösterdiği oldukça önemlidir. Çocuğun eğitimi için hazırlanan özel eğitim programı özel öğrenme güçlüğü çeşitlerine göre hazırlanıyor ve uygulanıyor diyebiliriz. Ancak unutmamak gerekiyor ki çocuk özel öğrenme güçlüğü çeşitlerinden bir tanesinin belirtilerini gösterebileceği gibi birkaçının da belirtilerine sahip olabilir. Bu yüzden eğitimi uygulanırken esas olan özel öğrenme güçlüğünün çeşidinden ziyade çocukta görülen belirtilerdir.

Özel Öğrenme Güçlüğüne Kimler Tarafından Eğitim Verilir?

Çocuğunda özel öğrenme güçlüğü belirtisi gözlemleyen her ebeveynin aklına ilk gelen soru kimden destek alacağı ve çocuğunun kim tarafından eğitileceğidir. Bu stres dolu süreç ebeveynler için oldukça karmaşık bir hale gelebilir. Çoğu aile belirtileri gözlemlemeye başladığı anda çocuğa genellikle pedagog ya da çocuk psikoloğunun yardımcı olacağını düşünür. Pedagog ya da çocuk psikoloğu belirtiler ile ilgili size ancak yönlendirme yapabilir. Çünkü özel öğrenme güçlüğü değerlendirmesi, testleri ve kesin tanısı ancak çocuk psikiyatristi tarafından gerçekleştirilebilir. Kesin tanı konduktan sonra ise çocuğun eğitimi için çocuğun ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış eğitim programı yine çocuk psikiyatristi tarafından hazırlanır. Ancak çocuk için kesin tanı konduktan sonra özel eğitim merkezleri de çocuğun eğitimini hızlandırmak için çocuğun eğitime destek sağlayabilmektedir. Hatta özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak açılmış eğitim merkezleri de bulunmaktadır. Yine aynı şekilde çocukların eğitim süresini azaltmak ebeveynlerde evde verdikleri destek ile yardımcı olabilirler. Bunun için çeşitli uzmanlar tarafından hazırlanan ve önerilerin çeşitli eğitim çalışmalarını evde uygulayabilirler. Ya da özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için özel olarak geliştirilmiş mobil uygulamalardan faydalanabilirler. Yapılan araştırmalar bu mobil uygulamaların çocuğun hem eğitim süreci hem de eğitim süresi için oldukça etkili ve faydalı olduğunu göstermektedir.

Auto Train Brain’in yapay zeka destekli nörogeribildirim eğitimleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuğun Anne Babası Neler Yapmalıdır?

Her anne baba çocuğunun gelişime katkı sağlamak yardımcı olmak ister. Çocuğu bir sorun ile karşı karşıya ise bu sorunu çözebilmesi için ona destek olmak ister. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğa sahip olmak oldukça zorlayıcı ve sabır isteyen bir süreç olabilir. Ancak eğer hem anne baba hem de çocuğun iletişim halinde bulunduğu kişiler bilinçlendirilirse bu süreç daha da kolaylaşacaktır. Anne babalara neler yapmalıdır sorusunun cevabını ise şu şekilde verebiliriz;

  • Özel öğrenme güçlüğü hakkında edinebildiğiniz kadar bilgi edinmeye çalışın. Ne kadar çok bilgi edinir ne kadar çok şey öğrenirseniz süreç sizin için o kadar kolay olacaktır.
  • Çocuğunuzun iletişimde olduğu her kim var ise; okulda öğretmen, müdür, rehber öğretmen ya da evde yardımcı, bakıcı her kim var ise özel öğrenme güçlüğü hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayın. Bu hem çocuk için hem de çocuğun etrafındaki herkes için iletişimi güçlendirecek yine aynı şekilde tedavi sürecini kolaylaştıracaktır.
  • Çocuğunuzda ilk belirtileri gördüğünüz andan kesin tanı konulan ana kadar bunun bir hastalık ya da zekâ geriliği problemi değil tamamen beyin yapısı farklılığı olduğunu unutmayın. Çocuğa yaklaşımlarınızı bu bilgiyi unutmadan belirlemeye çalışın.
  • Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların çoğu durumlarının farkındadır ama bunun neden kaynaklandığı ile ilgili çeşitli düşüncelere kapılabilirler. Bu da çocuğun duygu durumlarını etkileyerek çeşitli psikolojik problemler yaşamasına neden olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun özel öğrenme güçlüğü ile bütün bilgileri almasını sağlayın. Böylece tedavisi için gerekli çalışmaları yaparken daha motive olacak ya da herhangi bir başarısızlık yaşadığı zaman bunun nedenini ve bu konuyu çalışarak halledebileceğini bilecektir.

Bütün bu maddelerin anlaşılacağı üzere özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun anne ve babasının yaklaşımı çocuğun eğitimde başarılı olabilmesi için oldukça önemlidir. Anne ve babanın yaklaşımı, evde çocuğa duygusal olarak destek olması, çocuk için gerekli ortamı yaratması ya da evde eğitim ile eğitim sürecini desteklemesi büyük farklar yaratacaktır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tamamen Geçebilir Mi?

Özel öğrenme güçlüğü tamamen geçmez. Çünkü özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değil nörogelişimsel bir bozukluktur. Modern görüntüleme cihazları ile yapılan bilimsel araştırmalarda özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin beyin yapısında bazı işlevsel farklılıklar gözlenmiştir. Okuma, yazma, konuşma ya da matematik becerileri gerektiren davranışlarda bulunduklarında beyinlerinde olması gerekenden farklı kısımların kullanıldığı görülmektedir. Beynin yapısında ve işleyişinde bulunan bu farklılıklar değiştiremeyeceği için özel öğrenme güçlüğünün tamamen geçmesi mümkündür. Ancak doğru teşhis, tanı ve doğru eğitim programı ile belirtilerinin en aza indirgenebildiği hatta yok denecek kadar azaltılabildiği ve bu kişilerin başarılı bir şekilde akademik hayatlarına devam edebildiği unutulmamalıdır.

Auto Train Brain ekibi olarak bu yazımızda özel öğrenme güçlüğü hakkında en çok merak edilen sorulara detaylı ve bilgilendirici cevaplar vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Özel öğrenme güçlüğü ve Auto Train Brain ‘in özel öğrenme güçlüğü üzerindeki olumlu etkilerini daha detaylı öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Öğrenme Bozukluğu (Disleksi) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir