Auto Train Brain çözümü, Disleksi, Disleksi eğitimi

Yaşam boyu disleksi eğitimi

“Bu entropi değerleri gerçekten çok düşük” dedi sevgili Nörolog.  Hafif şaşkınlık, hafif endişe ve merak dolu gözlerle bakarak. O düşük entropili beynin neresinde zeka kıvılcımları oluşuyor tam bir bilinmezlik. Anne karnında glutamate fazlası ile nöronların bir kısmı ölüyor. Daha sonra tüm çocukluk çağında, geride kalan nöronlar arasında hızlı sinaps bağlantısı kuruluyor. Nöron adedi az, sinaps adedi normal ve üstü olunca da nöron başına düşen sinaps adedi fazla oluyor. Bu durum, nöronların birbirleri ile fonksiyonel haberleşmesinin fazla olması demek. Korteks kalınlığı fazla olmadığı için, hafıza, görsel ve işitsel algı problemleri yaşanabilir, ancak holistik bir bakış açısı ile erken yaşta bilgeliğin kapısı aralanıyor. Ergenliğe kadar durum böyle devam ediyor.

Ergenlikte ne oluyorsa oluyor, değişen hormonal denge, otoimmun durumları da farklı bir boyuta taşıyor. Beyinde, nöronlar arası fonksiyonel bağlantılar çok hızlı bir şekilde artıyor. Normalde de insan beyninde entropi hızlı bir şekilde yaşla beraber artar. En güzel ve performansın doruğa ulaştığı beyin durumları 15-25 yaşları arasında yaşanıyor. Mükemmel bir uyum, performans ve algıda mükemmellik yaşanıyor.

30’lu yaşların ortasına doğru hızla artan sinaps bağlantıları, kaygılı, endişeli, mükemmeliyetçi bir ruh ve zihin hali oluşturuyor. Beden artık yorulmaya başladığı için, otoimmun durumların hayata yansımaları arasına diyabet, hipertansiyon, kanser gibi farklı hastalıklar ekleniyor.

40 yaş sonrasında ise, aşırı artmış olan sinaps bağlantıları, hızlı bir şekilde kaybedilmeye başlanıyor ve demans sorunları başgösteriyor.

Disleksili zeki insanların içinde bulundukları dram bu. Nörogenetik miraslarının bazen onları hayatın tepesine taşıyan, bazense dibe çeken kaderinden kurtulabilmeleri, zekalarını hayata yansıtabilme sürelerini uzatan çözümler artık mümkün. Bu kişilerin, hayat kalitelerini yükseltebilmek için, hayatlarının belli dönemlerinde, nörogeribildirim ile desteklenmeleri gerekebilir. Çocukluk çağında, görsel ve işitsel algılarının yaş grubuna yaklaştırılması, 30’lu yaşlarında kaygı ve anksiyetelerinin azaltılması, iş yerinde peak performans sağlayabilmeleri, yaşlılıklarında da demansın geciktirilmesi.

Related Posts