Auto Train Brain çözümü

Yeni nörogeribildirim arayüzlerimiz

Auto Train Brain mobil uygulaması ile yapılan nörogeribildirimin, disleksili çocukların fonolojik farkındalıklarının artırılmasında ve okuma becerilerinin geliştirilmesinde etkinliği daha önce klinik çalışmalarla ispatlanmıştı.

Auto Train Brain mobil uygulamasının varolan nörogeribildirim arayüzünde, beyni ödüllendirmek için kullanılan kırmızı oku yeşil oka çevirme oyunu, ailelerden gelen taleple daha fazla geliştirildi ve farklı mobil uygulamalarla entegre edildi. Bu uygulamalar arasında öne çıkanlar, görsel ve işitsel uyaran veren Youtube, işitsel uyaran veren Spotify müzikleri/sesli kitaplarıdır. Bu yeni arayüze göre, çocuk videoya daha çok odaklandığında ekran parlaklığı ve ses artmaktadır ve çocuk videoyu daha rahat izlemektedir. Benzer şekilde, müzikle yapılan nörogeribildirimde, dinlenilen sesli kitap veya müziğin sesi çocuk odaklandıkça daha çok artmaktadır.  

Bu yeni arayüz, disleksili olduğu bilinen 7-10 yaş grubu 3 çocukta denendi. Dinlenme halinde 14 kanaldan ölçülen gamma entropi değerleri ile, görsel/işitsel arayüz (youtube) ve işitsel arayüz (spotify) ile bütünleşik nörogeribildirim sonrasında ölçülen gamma entropi değerleri karşılaştırıldı.

Görsel ve işitsel olarak ödüllendiren youtube nörogeribildirim arayüzünün gamma entropiyi,  müzik ve/sesli kitap dinlerken sesli olarak ödüllendiren spotify  nörogeribildirim arayüzüne nazaran daha çok arttırdığı ve beyinde daha fazla bölgenin nörogeribildirim esnasında aktifleştiği izlendi.

Öte yandan spotify nörogeribildirim arayüzünün, youtube nörogeribildirim arayüzüne göre, sol ve sağ temporal alanları daha çok aktifleştirdiği  ve bu bölgelerde gamma entropiyi daha çok artırdığı izlendi.

Dislekside ana problem, çoğu durumda işitsel algıda ve fonolojik farkındalıkta yaşandığı için spotify arayüzü ile nörogeribildirim yapmanın çok daha faydalı olabileceği düşünülmektedir.

#disleksieğitimi

#autotrainbrain

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir