Haberler

What Is Dysgraphia (Writing Difficulty)? What are the Symptoms?

Disgrafi (Yazma Güçlüğü) Nedir? Belirtileri Nel...

Children begin to develop by gaining skills at certain ages. However, some children, especially in primary school age, may experience difficulties in gaining skills in reading, writing or mathematics. This...

Disgrafi (Yazma Güçlüğü) Nedir? Belirtileri Nel...

Children begin to develop by gaining skills at certain ages. However, some children, especially in primary school age, may experience difficulties in gaining skills in reading, writing or mathematics. This...

DOES LEARNING DIFFICULTIES AFFECT ONLY CHILDREN?

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SADECE ÇOCUKLARI MI ETKİLER?

The close bond between each family and their child is indisputable. Especially mothers have a great protective instinct towards their children. Their every behaviour and emotional state is worth investigating...

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SADECE ÇOCUKLARI MI ETKİLER?

The close bond between each family and their child is indisputable. Especially mothers have a great protective instinct towards their children. Their every behaviour and emotional state is worth investigating...

DOES YOUR CHILD REALLY HAVE A STRONG OR LEARNING DISABILITY?

ÇOCUĞUNUZUN GERÇEKTEN İÇİNE KAPANIK MI YOKSA ÖĞ...

Çocuklar sosyalleşmeye başladığı ve yaşıtlarıyla kaynaştığı dönem olan okula başlama döneminden itibaren, çevresiyle uyum içerisinde olmak, dışlanmış hissetmemek, kendisini içerisinde bulunduğu topluma ait hissetmek ister. Bu durum çocukların sağlıklı yetişkin...

ÇOCUĞUNUZUN GERÇEKTEN İÇİNE KAPANIK MI YOKSA ÖĞ...

Çocuklar sosyalleşmeye başladığı ve yaşıtlarıyla kaynaştığı dönem olan okula başlama döneminden itibaren, çevresiyle uyum içerisinde olmak, dışlanmış hissetmemek, kendisini içerisinde bulunduğu topluma ait hissetmek ister. Bu durum çocukların sağlıklı yetişkin...

Disleksi Nedir? Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Disleksi genel tanımıyla öğrenme bozukluğudur. Bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde sorunlar yaşaması disleksi olarak adlandırılmaktadır. Özel bir öğrenme bozukluğu olan disleksi her ne...

Disleksi Nedir? Disleksi Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

Disleksi genel tanımıyla öğrenme bozukluğudur. Bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde sorunlar yaşaması disleksi olarak adlandırılmaktadır. Özel bir öğrenme bozukluğu olan disleksi her ne...

Attention! Hyperactivitiy disorder may be accompanying hidden dyslexia…

Dikkat! Gizli disleksiye hiperaktivite bozukluğ...

Disleksi bireyin okuma, yazma, matematik gibi alanlardaki fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Bu durum bilgiyi zihinde işlemekte ve onu hatırlamakta zorluk yaratır ve okuma-yazma becerisinin yaşıtlarına göre daha...

Dikkat! Gizli disleksiye hiperaktivite bozukluğ...

Disleksi bireyin okuma, yazma, matematik gibi alanlardaki fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Bu durum bilgiyi zihinde işlemekte ve onu hatırlamakta zorluk yaratır ve okuma-yazma becerisinin yaşıtlarına göre daha...

Dyslexia- The advantages of choosing Auto Train Brain over other solutions for dyslexia

Disleksi için Auto Train Brain kullanmanın avan...

Disleksi, bireyin beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen, nörolojik bir durumdur… Zekaları normal hatta normal üstü olan disleksili kişiler için zeka geriliğinden bahsedemeyiz. Üstelik her yaş grubunda görülebilir bir durum. Disleksili bireyler...

Disleksi için Auto Train Brain kullanmanın avan...

Disleksi, bireyin beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen, nörolojik bir durumdur… Zekaları normal hatta normal üstü olan disleksili kişiler için zeka geriliğinden bahsedemeyiz. Üstelik her yaş grubunda görülebilir bir durum. Disleksili bireyler...