Is dyslexia a subtype of autism or not?

Disleksi otizmin bir türü mü?

Otizm hakkında…

Otizm, erken çocukluk döneminde başlayan, sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, dil gelişiminde gerilik ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Semptomlar yaşamın ilk üç yılında başlar. Bu bozukluk, beyindeki farklılıklardan kaynaklanan bir gelişimsel yetersizliktir. Otizm spektrum bozukluğu olan kişiler genellikle sosyal iletişim, etkileşim ve sınırlı veya tekrarlayan davranışlar veya ilgilerle ilgili sorunlar yaşarlar. Otizmde beyin, sesleri ve renkleri ortalama beyinden farklı şekilde işler. Bu tür insanlar görsel ipuçlarını ve beden dilini anlayamazlar ve sosyal olarak garip davranışlar sergilerler. Otizmin şiddeti değişebilir. Yüksek işlevli otizmi (Asperger sendromu) olan bireyler mükemmel işitme, telaffuz, şifre çözme ve heceleme becerilerine sahiptir. Eksik olan, sosyal olarak normal olduğu varsayılan bir şekilde tepki vermektir. Düşük işleyen otizmli bireyler genellikle düşük zekaya sahiptir ve beslenme, giyinme ve günlük rutin konusunda yardıma ihtiyaç duyarlar. Bazı kişilerde konvülsiyon bozuklukları (epilepsi), kafa çarpma ve yüz seğirmesi gibi tekrarlayan alışkanlıklar, gıda dışı şeyler yeme, uyku bozuklukları ve seslerden, dokunmalardan ve renklerden tiksinme olabilir.

Disleksi hakkında…

Disleksi, kelimeleri, telaffuzu ve heceleri yorumlamada zorluk içeren bir öğrenme güçlüğüdür. Okuma güçlüğü olarak da bilinen disleksi, bir çocuğun okuma başarısı belirgin şekilde yetersiz olduğunda konulan bir okuma bozukluğu teşhisidir. Bu nedenle disleksi tanısı alan bir çocuk, dil ve sözel anlatım açısından sıklıkla güçlükler yaşar, işitme ve anlama becerileri zayıf olduğu için sözcüklerin fonetik ayrımlarını yapamaz. Disleksi, otizme kıyasla daha hafif semptomlara sahiptir. Bu çocuklar normal veya ortalama çocuklardan biraz daha yüksek zekaya sahiptir. Okuldaki düşük performans nedeniyle benlik saygısı sorunları, kaygı ve depresyon yaşarlar.

Disleksi bir tür otizm midir?

Disleksi ve otizm iki farklı bozukluk türüdür. Disleksi bir otizm türü değildir. Ancak hem otizm hem de disleksi, beynin bilgiyi işleme biçimiyle ilgilidir. Otizm, hem bilişsel hem de davranışsal özelliklerde disleksi ile örtüşür. Bu nedenle, otizm spektrumundaki birine de disleksi teşhisi konabilir.

Disleksi ve otizm arasındaki farklar nelerdir?

Hem otizmli hem de disleksili bireylerin beyinleri, ortalama beyinle karşılaştırıldığında hücre yapısı ve düzeninde küçük farklılıklar gösterir. Her iki durumda da dil sistemiyle ilgili sorunlar vardır. Otizm, garip tepkilerle sonuçlanan sosyal ipuçlarını anlamadaki başarısızlıkla ilgiliyken, disleksi daha çok sözcükleri, sesleri ve anlamları deşifre etme ve bir araya getirme mücadelesidir. Otizm, daha belirgin semptomlar nedeniyle daha erken teşhis edilir. Otizm teşhisinin konulduğu ortalama yaş üç iken, disleksi teşhisinin konulduğu ortalama yaş, çocuğun hecelemeye ve düzenli derslere katılmaya başladığı standart ilk (yedi yaş) civarındadır. Her ikisi de doğası gereği nörogelişimseldir ve iki koşul muhtemelen ortak bir aday geni paylaşır. Bu iki bozukluk pek çok örtüşmeyi paylaşsa da, otizmin temel semptomlarının dil bozukluklarının ötesine geçtiği açıktır. Otizm ve öğrenme güçlükleri birlikte ortaya çıkabilir ancak birbirlerinden farklıdırlar. Otizmin disleksiden daha ciddi semptomları vardır. Otistik bireyin göz temasından kaçınması, yalnızlığı tercih etmesi, kendisine dokunulmasından hoşlanmaması veya göz kapağı seğirmesi gibi tekrarlayıcı davranışlarda bulunması disleksiden farklıdır. Her ikisi de bir kişinin hayatını önemli ölçüde etkileyebilir.

Erken tanı ve eğitim hem disleksi hem de otizm için önemlidir. Auto Train Brain hem teşhiste hem de eğitimde günümüzün en etkili çözüm yöntemidir.

Bu yazı ilginizi çektiyse ve sorularınıza cevap verdiyse diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tüm sorularınızı bize yazabilirsiniz; Bize Auto Train Brain iletişim sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, telefon ve e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

☎️ 0552 651 00 50

📩 info@autotrainbrain.com


Bloga dön