Misyon

 

Auto Train Brain olarak misyonumuz, tüm Türkiye'deki ve dünyadaki öğrenme güçlükleri yaşayan herkese, rahat ve konforlu evlerinden uzaklaşmadan ve özgüvenleri daha da aşağıya çekilmeden, güvenli bir şekilde, bir cep telefonu uygulaması ve başlığı ile, 3 ay-  6 ay kadar kısa bir sürede öğrenme güçlüklerini büyük ölçüde aşabilmelerini sağlamaktır.

 

Auto Train Brain’in yarattığı sosyal etki çok yüksektir ve yıllara yayılabilmektedir. Çocuğun hem okul hayatının daha iyi bir noktaya gelmesinde, hem de çok daha iyi bir meslek edinmesinde, akademik ve iş hayatında daha iyi bir noktaya gelmesine büyük etkisi vardır. 7-10 yaş arasında alınan eğitim ile sorunun başladığı ilköğretimin ilk yıllarında, erken müdahale ile bu sorun bertaraf edilecek ve çocuğun hayatının etkilenmesi azalacaktır.

 

Auto Train Brain misyonu, Birleşmiş Milletler gelişme programının (UNDP) hedefleri ile uyumludur. Bu hedefler, kaliteli eğitime ulaşım, kaliteli eğitimi gerektiğince uzun zamanda alabilme (PD9173), sürdürülebilir sağlık, eğitime kaliteli ortamda devam edebilme (PD0754), dil gelişiminde yaşıtlarına yakın olarak gelişme (PI0045), çocukta gelişim geriliğinin olmaması için özen gösterme  (PD9911) açılarından Birleşmiş Milletler'in hedefleri ile uyumludur.

 

 VİZYON

Vizyonumuz, Auto Train Brain’in, çocuğa disleksi tanısı konar konmaz, Türkiye'de ve dünyada ilk akla gelen, bilimsel, kolay kullanımlı bir çözüm olarak birinci tercih edilen ürün olması ve kullanılmasıdır.  Çocuklara yapılacak erken müdahale ile disleksi tanılarının ortadan kaldırılması ve akademik eğitime entegre olarak hayatlarını sürdürebilmeleridir. Ailelerin çok uzun bir süre, bu sorunla mücadele ederek, maddi manevi kayba uğramalarını ortadan kaldırmak, 3 ila 6 ay arasında bu sorunun bertaraf edilerek aile birliğinin ve huzurunun sağlanması ve çocuğun önünün açılmasıdır. 

 

Auto Train Brain - Platform ile online gerçek zamanlı özel eğitim uzman desteği sağlanacak, online tüm yurt sathına yayılan, kaliteli bir sanal rehabilitasyon merkezi olacağız.