Makaleler

Patentler

PCT/TR2017/050572 (2021)

Sahipleri : Gunet Eroglu,Mujdat Cetin,Selim Balcisoy

 

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 EROĞLU GÜNET, ARMAN FEHİM (2022). k-Means clustering by using the calculated Z-scores from QEEG data of children with dyslexia. Applied Neuropsychology-Child, 0(1), 1-7., Doi: 10.1080/21622965.2022.2074298 (Yayın No: 7686462)

 

 EROĞLU GÜNET, TEBER SERAP, Ertürk Kardelen, Kırmızı Meltem, EKİCİ BARIŞ, ARMAN FEHİM,Balcısoy Selim, Özcan Yusuf Ziya, ÇETİN MÜJDAT (2021). A mobile app that uses neurofeedback and multi-sensory learning methods improves reading abilities in dyslexia: A pilot study. Applied Neuropsychology-Child, Doi: 10.1080/21622965.2021.1908897 (Yayın No: 7110398)

 EROĞLU GÜNET, GÜRKAN MERT, TEBER SERAP, Ertürk Kardelen, Kırmızı Meltem, EKİCİ BARIŞ, ARMAN FEHİM, Balcısoy Selim, Özgüz Volkan, ÇETİN MÜJDAT (2020). Changes in EEG complexity with neurofeedback and multi-sensory learning in children with dyslexia: A multiscale entropy analysis. Applied Neuropsychology-Child, 11, Doi: 10.1080/21622965.2020.1772794 (Yayın No:

6998344)

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 EROĞLU GÜNET, ÇETİN MÜJDAT, ARMAN FEHİM, Balcısoy Selim, EKİCİ BARIŞ, GÜRKAN MERT (2018).

Can we predict who will respond more to neurofeedback with resting state EEG?. TIPTEKNO2018, Doi: 10.1109/TIPTEKNO.2018.8596857 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7705104)

 

EROĞLU GÜNET (2022). A mobile app that uses neurofeedback and multi-sensory learning methods improves reading abilities in dyslexia: A pilot study. Global Webinar on Public Health ,Neurology & Mental Disorders (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:7733443)

 

EROĞLU GÜNET (2022). SIMPLE ARROW-BASED REWARDING NEUROFEEDBACK INTERFACE REDUCES THETA BRAINWAVES MORE THAN ?YOUTUBE?-BASED REWARDING NEUROFEEDBACK

INTERFACE: A PILOT STUDY. V. INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL AND HEALTH SCIENCES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7733440)

 

EROĞLU GÜNET (2022). Auto Train Brain increases the variance of the gamma band sample entropy in the left hemisphere in dyslexia:A pilot study. WORLD S4 2022 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7773551)

 

EROĞLU GÜNET (2022). Comparison of the efficacy of multi-modal neurofeedback from 5 and 14-channel EEG headset: A pilot study. 9.

Uluslararası Istanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2022 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 EROĞLU GÜNET (2022). A pilot study found that visually and vocally

rewarding neurofeedback improves sample entropy in dyslexia more than vocally rewarding neurofeedback. TıpTekno 2022 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7919215)

 

EROĞLU GÜNET (2022). Auto Train Brain increases cognitive abilities in a boy

with dyslexia and atypical autism: A case study. X. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:7741559)

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

Beynin ve Yapay Zekanın Yarattığı Fonksiyonel Bağlantısallık ve Enformasyon (2023)., EROĞLU GÜNET, Ekin Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 99, ISBN:978-625-6952-57-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8311934)

 

Beyin bilimine popüler bakış (2021)., EROĞLU GÜNET, İkinciAdam, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250, ISBN:978-625-7583-64-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7686470)

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Dijital Psikiyatri, Bölüm adı:(Gelisimsel disleksi ve otizm spektrum bozuklugu tedavisinde özgün bir nörogeribildirim yöntemi: Auto Train Brain) (2022)., EROĞLU GÜNET, Savaş Dilara, EKİCİ BARIŞ, Türkiye Klinikleri, Editör:Bildik, Tezan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 146, ISBN:978-625-401-648-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8311923)

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 EROĞLU GÜNET (2023). A comparison of Auto Train Brain neurofeedback rewarding interfaces in terms of efficacy. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 14, Doi:10.31067/acusaglik.1136359 (Kontrol No: 8311881)

 

EROĞLU GÜNET (2019). Home Based Neurofeedback and GFCF Diet for Improving Developmental Brain Conditions. Dergipark-Journal of Medical Innovation and Technology (Kontrol No: 7705106)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 EROĞLU GÜNET, ÇETİN MÜJDAT, Balcısoy Selim (2018). Electroencephalographic identifiers of reading abilities in Turkish language. SIU2018, Doi: 10.1109/SIU.2018.8404701 (Tam Metin Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:7705100)

 

EROĞLU GÜNET, ÇETİN MÜJDAT, Balcısoy Selim, AYDIN SERAP (2018). Improving cognitive functions of dyslexics using multi-sensory learning and EEG neurofeedback. SIU2018, Doi: 10.1109/SIU.2018.8404711 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7705097)

 

EROĞLU GÜNET (2022). Auto Train Brain improves fast brain waves in comorbid learning disabilities with atypical autism: A pilot study. ASES INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7733439)

 

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

Vaka Takdimi, EROĞLU GÜNET, EKİCİ BARIŞ (2020). Neurofeedback improves EEG complexity and social interaction in a boy with autism: A case report. J Surg Med.(2), 161-163., Doi:10.28982/josam.638667 (Yayın No: 7691391

Öne Çıkan Koleksiyon